top of page
Nurse fell asleep

Udbrændthed /Burnout

Når man brænder for noget,
kan man brænde ud

Udbrændthed – Burnout – er ikke et nyt fænomen, men har ikke været så meget oppe i tiden som det er nu. Jeg oplever i mit daglige virke, at flere og flere brænder ud, at alle klip på klippekortet er opbrugt - og at det kan være svært at klare alene, og for mange kan det være både skyld og skamfuldt. Vi er nødt til at tale om det der er svært og skabe tryghed og en kultur, der er indbegrebet at ”PASSE PÅ HINANDEN”. Det kræver en fælles indsats på arbejdspladsen og det kræver ofte professionel hjælp

Udbrændthed - typiske tegn

Du orker ikke længere at forholde dig til andre menneskers problemer. Du er begyndt at få negative og kyniske holdninger og følelser overfor de mennesker, du skal hjælpe. Både dit selvværd og din evne til at arbejde er blevet mindre. Du oplever dig ofte som en dårlig medarbejder, behandler eller hjælper, eller du kan føle, at det hele er nyttesløst og håbløst - en snigende forråelse kan indfinde sig, fordi du ikke magter at flere kræver mere af dig.

Hvis du lider af omsorgstræthed, føler du dig udbrændt, træt og med manglende energi. Du bliver måske tiltagende vred og irritabel, isolerer dig, oplever vrede, er ked af det, har en oplevelse af ”ligegyldighed”, oplever hukommelsestab og har kropslige symptomer.

Du er fyldt op af at yde omsorg og føle empati for andre mennesker i en sådan grad, at du ikke kan mærke dig selv længere.

Du brænder ud over tid

”Forskning peger især på sekundær traumatisering og udbrændthed som centralt for omsorgstræthed”.

”Udbrændthed opstår i forbindelse med langvarig arbejde i et stressfyldt arbejdsmiljø, eller når man oplever mange belastende arbejdssituationer. Det er en tilstand af fysisk, mental og følelsesmæssig udmattelse og bygger sig gradvist op over tid”.

Langvarig stress eller flere perioder med stress betyder, at dine depoter langsomt udtømmes, lige indtil det tidspunkt, hvor der ikke er mere at tære på og du er burned-out. Dit nervesystem kapitulerer.

Arbejder på kontoret
Hvordan ved man at man er udbrændt


Verdenssundhedsorganisationen WHO syndromet som et ‘arbejdsbetinget fænomen’ for bedre at afspejle,
at burnout er et arbejdsbaseret syndrom forårsaget af kronisk stress.”

Hvis du tror, at du er udbrændt, kan du starte med at stille dig selv følgende 4 spørgsmål:

  1. Har en person, som står dig nær, bedt dig om at arbejde mindre?'

  2. Har du følt modvilje, foragt eller vrede rettet mod kolleger, kunder eller patienter?

  3. Føler du skyld over ikke at tilbringe mere/nok tid med venner, familie eller bare i dit eget selskab?

  4. Bliver du i stigende grad emotionel; græder du, bliver du vred, hæver du stemmen, eller føler du dig anspændt uden grund?

Hvis du har svaret ja til ét af disse spørgsmål, er det muligvis tid til at sadle om. (Videnskab.dk)

Forebyg omsorgstræthed
- Burnout - Empatitræthed

Du forebygger bedst omsorgstræthed ved først og fremmest at være opmærksom på dine egne følelser og behov og ved at stå ved dem, både som kollega og privatperson, så de ikke bliver undertrykt eller negligeret.

Bedste kur mod omsorgstræthed er OMSORG

Men der flere lag i det at PASSE PÅ HINANDEN

  • Dig selv som individ

  • Kolleger

  • Leder

  • Organisation

 

Sætter I pris på en VÆREDYGTIG arbejdsplads - vil I passe på jer selv og hinanden?

Jeg tilbyder 1:1 samtaler – supervision – teamcoaching - rådgivning – temadag

Jeg arbejder ud fra den nyeste forskning og viden, neuropsykologi,
neuroaffektiv psykologi og eget erfaringsgrundlag.

 
bottom of page