top of page
baggrundsmønster-GRØN.jpg

Persondatapolitik

Persondatapolitik vedrører hemmeligholdelse af personoplysninger

1 / Formål 

Formålet med persondatapolitik er at vise, hvordan virksomheden Psykoterapi v/Lilli Hangaard indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Lilli Hangaard respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages. Målsætningen er at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.).

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som klient. Ved indledningen af et klientforløb vil du underskrive en samtykke erklæring, som beskriver virksomheden Psykoterapi v/Lilli Hangaard´s persondatapolitik. Der sendes ingen mails eller vedhæftninger med personfølsomme oplysninger.

2 / Journal og samtykkeerklæring 

 

Som psykoterapeut har jeg i behandlingsøjemed brug for at føre journal af vores samtaler for at sikre kvalitet og kontinuitet i forløbet. Journalisering er med til at sikre kvaliteten i og anerkendelsen af mit professionelle arbejde. Desuden er det et vigtigt redskab i terapiforløbet, fordi jeg skal være forberedt til hver session, og journalen sikrer, at jeg kan redegøre for terapiens forløb og udvikling. Det er kun personoplysninger som er nødvendige for at kunne behandle klienten under forløbet, der fremgår af journalen.

 

Når du er klient hos Psykoterapi v/Lilli Hangaard får du et klientnummer som påføres alle journaler og her fremgår udelukkende dette nummer og fornavn. Det er derfor ikke muligt for uvedkommende parter at identificere klienter.

Samtykkeerklæring: Et terapiforløb indledes med at du giver dit samtykke til at du er bekendt med virksomhedens persondatapolitik og her giver du oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvalitet i behandlingen. 

Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om at oplyse for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse, telefonnummer, civil status og særlige hensyn, sygdomme, herunder evt. medicinforbrug. Du giver samtykke til at du er bekendt med afbuds- og betalingsregler. Samtykkeerklæringen påføres ikke klientnummer. Der anmodes aldrig om klienters cpr.nummer.

Personoplysninger slettes helt 5 år efter et behandlingsforløb. Journaler og samtykkeerklæringer opbevares sikkert og aldrig på samme sted. Det er derfor ikke muligt at sammenkoble klient navn og klientnummer med journal og samtykkeerklæring.

3 / Videregivelse af oplysninger 

Lilli Hangaard videregiver ikke en klients personoplysninger til tredjemand og der indsamles aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende en klient, medmindre der er givet skriftlig samtykke hertil.

4 / Cookies?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse henvendelse, og dem som gives under et terapiforløb, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. På min hjemmeside vælger du selv om du vil acceptere cookies.

Lilli Hangaard har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma hvor dine oplysninger vil fremgå.

5 / Sikker kommunikation?

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser er  SSL krypteret. Hvis din forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som, du mener, skal beskyttes yderligere, bør du rette henvendelse pr telefon eller personligt. Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende dit forløb og fortrolighed.

bottom of page