top of page

Acerca de

Stress og uoverskueligt

Stress
Specialistforløb

Særligt tilrettelagt

Jeg tilbyder professionelle

stress-Specialist-forløb
for private og virksomheder

I over 20 år har jeg specialiseret mig indenfor stress. Det betyder at jeg fra første færd, er meget opmærksom på om det ér stress der er tale om. Det er vigtigt, at du får den rette hjælp og behandling, derfor er det vigtigt at vælge en specialist, når vi taler stressbehandling.

Billede af krunal mistry

Jeg støtter dig hele vejen

KONTAKT

Stress, angst og depression – søg professionel hjælp

Det kan være svært at erkende stress og forstå stress og det kan være svært at skelne mellem, stress, angst og depressionssymptomer. Det kan også være svært at tage sig sammen til at få gjort noget ved det, men for at undgå alvorlige følger af stress, er det vigtigt at du får den rette hjælp så hurtigt som muligt. Stress kan føre til både angst og depression og det er derfor vigtigt, at søge professionel hjælp hos en stressspecialist med særlig viden om stress, angst og depression.

​Min viden og erfaring, er din TRYGHED!

Jeg ser klienten som et helt menneske og har fokus på alle stressrelaterede årsager og symptomer. Der tilbydes et behandlingsforløb, hvor viden bygger på mangeårig erfaring og evidensbaseret viden, så du er i trygge hænder fra start til slut. Jeg sikrer mig hele tiden, at du er med og opnår en indsigt og forståelse, for hvad stress er og hvordan du kommer om på den anden side, som et langt gladere og mere livsdueligt menneske.

Jeg arbejder intensivt på at bringe ro og balance i dit nervesystem med udgangspunkt i de bedste metoder. Vi har bl.a fokus på åndedræt, mindfulness og fysiske øvelser, som tilpasses dig og dine behov.

Du får genskabt din styrke gennem målrettet stressbehandling, så Du igen kan trives i dit arbejds- og privatliv.

 

Professionelt hele vejen igennem

Jeg sikrer, at vi skaber et overblik over, hvilke årsager der ligger til grund for dine belastninger. Vi vil komme ind på de udfordringer der kan ligge i dit privat og arbejdsliv.

I forløbene vil vi arbejde intenst og målrettet med de bedste metoder fra terapien og coachingens verden. Ud fra din situation vil vi løbende vurdere, hvilke opgaver og redskaber, der vil støtte lige netop DIG bedst. Jeg støtter dig hele vejen igennem, så du føler dig tryg og mærker positiv udvikling og progression.

Alle redskaber der anvendes er gennemprøvede og baseret på forskning og de redskaber du får med dig, vil styrke dig i at håndtere fremadrettede forandringer, så du at undgår at få stress igen. Vi arbejder hele vejen rundt, hvilket sikrer at vi du får ALT hvad du har brug for og fremadrettet føler dig tryg i din væren og gøren, både i dit privat og arbejdsliv.

I et forløb, har jeg en særlig opmærksomhed på hvordan du med din indsigt og viden, kan træde ud i verden og være i balance, så der skabes tid til ro og refleksion og dermed en større evne og overskud til både kunne give og tage. Til gavn og glæde for både dig og dine omgivelser.

Mange vælger at følge op. Det betyder at du over en periode fortsat har kontakt, vi aftaler med hvilket interval opfølgning skal være. Jeg spørger ind til hvordan det går i din hverdag og får justeret på det du kunne have behov for, så du fortsat kan føle dig tryg i din nye livsforandrede hverdag og et mere stressfrit liv i balance.

I behandlingsforløbet lægger vi nogle strategier for de forandringer, der er nødvendige. For hvis du vender tilbage til dit liv/arbejde under de samme vilkår og betingelser, som du fik stress af, risikerer du at få samme triste resultat. ​Vi sikrer du kommer livsforandret ud!

bottom of page