top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Lad os mødes

Hvordan arbejder jeg?

Integrativ Coaching & Terapi betyder, at jeg kombinerer flere forskellige retninger indenfor psykoterapi og coaching, i stedet for at satse på en enkelt skoles forklaringsmodeller og metoder.

StressSpecialist Lilli Hangaard

Her kobler vi din histories styrke, ressourcer, nuet og den fremadrettede udvikling sammen, til en unik forandrende & forankrende proces

 

Jeg bruger kun de bedste redskaber fra psykologien og coachingens verden, samtidig inddrager jeg de teknikker/redskaber, som der er evidens for der støtter din mentale og fysiske væren, i at arbejde sammen. 

I samtalen kan Integrativ coaching & terapi noget værdifuldt. Jeg arbejder integrativt fordi min mangeårige erfaring har vist mig, at nogle terapeutiske og coachende indfaldsvinkler virker rigtig godt i forhold til nogle typer problemer og udfordringer. Hvorimod andre retningers metoder og forklaringsmodeller er mere effektive i forhold til andre problemstillinger.

Hver af metoderne har deres styrker og svagheder. I integrativ coaching & terapi, er formålet at integrere netop den metode og retning der tjener dig bedst, med udgangspunkt i din specifikke problemstilling, udfordring og ønske om POSITIV udvikling og forandring.

 

Dog er er min primær tilgang indenfor terapi og coaching systemisk, kognitiv og narrativ.

I de senere år har jeg beskæftiget mig meget med neurovidenskab og mindfulness-psykologi og hjernens plastiske evne til at forandring. Det skaber helt nye perspektiver i behandlingen med terapi, coaching, mentaltræning og mindfulness.  

Kontakt mig hvis du vil vide mere om integrativ coaching og psykoterapi.

Kurser og nyheder

FØLG MED I 

Kurser Nyheder

bottom of page