top of page
Møde på kontoret

Bliv en bedre leder med
NEUROAFFEKTIV viden og indsigt

NEUROAFFEKTIV LEDER Forløb - for DIG som vil mere end bare lede

God ledelse handler i høj grad om, at du udnytter dette potentiale i dig selv og i dit samspil med medarbejdere, kollegaer og andre - og at du skaber en stærk forbindelse mellem hjerne og hjerte. 

I en konstant foranderlig verden med et stort arbejdspres, skal du ofte forholde dig til dine egne og medarbejdernes følelser. Derfor er det også vigtigt, at du bringer dine personlige kompetencer ind i dit lederskab. Det er helt afgørende, at du har en forståelse for de følelser, der er på spil i organisationen samt formår at være autentisk og regulere dine emotioner optimalt.

Neuroaffektiv ledelse tager afsæt i menneskets grundlæggende konstruktion, hjernens og nervesystemets kapacitet, dens potentiale og muligheder for udvikling. Hjernen styrer både vores evne til tænkning og handlekraft, vores følelser og samspilskompetencer samt de basale selvregulerings-mekanismer. 

NeuroAffektivt Ledelsesforløb er helt UNIKT

 

Neuroaffektiv ledelsesforløb vil give dig nye perspektiver på ledelse og banebrydende indspil i udvikling af dit personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. Du får en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe visioner, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation, hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

 

  • Vi arbejder både med at styrke din evne til at bruge dig selv autentisk i lederskabet, udvikle gode relationer og skabe mødeøjeblikke, samt udvikle din rolleforståelse og din værktøjskasse. Du vil udvide din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag. Du vil blive en mere bevidst, reflekteret og bedre leder.
     

  • Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro og styrker din robusthed. Du vil udvikle din personlige ledelsesmæssige autoritet, så du både er en tydelig karavanefører og en empatisk leder. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du kan bevæge og motivere dine medarbejdere og hvordan du styrker din evne til mentalisering.

Neuroaffektiv ledelse baserer sig blandt andet på den neuroaffektive forskning, som især psykolog Susan Hart, i Danmark har samlet og struktureret. En central del af den forskning har hun og Marianne Bentzen samlet i de neuroaffektive kompasser. Kompasserne er i dag et fantastik redskab for mange relations arbejdere.  Kompasserne er oversat til ledelsespraksis, og de kan dermed anvendes direkte som værktøjer for både det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af grupper.

Det er min erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af indsigt, refleksion, dialog og øvelser i dit daglige virke som leder. Læring, indsigt og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og vil kunne omsættes direkte i din ledelsespraksis. Vi vil bruge også bruge naturen som træningsbane og sikre, at du har tid til egen refleksion og integration.
 

DEN NeuroAffektive LEDER – et unikt coaching forløb, hvor du som leder bliver styrket i dit personlige lederskab | bliver klædt på til at højne trivsel og psykologisk tryghed og kvalitet og styrket i dine kommunikative evner, så dine medarbejdere får en ’karavanefører’, der leder med hjerte og hjerne.

 

Kontakt mig for yderligere info og pris

Tak for din besked, jeg svarer så hurtigt jeg kan

bottom of page