top of page
Søvn som superkraft

Søvn som Superkraft

Søvnen er kendt som en af vores mest skjulte og kraftfulde superkræfter. Alligevel oplever mange af os, at vi ikke får tilstrækkeligt med søvn af høj kvalitet. Måske har du i længere tid overhørt de alarmsignaler, din krop sender til dig, når du er i søvnunderskud? Hvis det er tilfældet, og du fortsætter med at ignorere de signaler, ignorerer du dine egne grænser og ender med at undertrykke dit behov for hvile og indre ro.

Det er vigtigt at tage utilstrækkelig eller dårlig søvn alvorligt, og jeg er her for at hjælpe dig. Jeg vil også gerne præsentere dig for et digitalt værktøj, der kan bistå dig, hvis du ønsker at tage kontrol over din søvn: Hvil®

Hvil i dig selv forløb
- hvor vi arbejder med årsager til Stress,
der påvirker din søvn

Stort set alle med en stressreaktion vil opleve søvnproblemer i større eller mindre grad. Stress sætter kroppen i højeste beredskab, og det modarbejder god søvn. Stress er forbundet med psykisk og fysiologisk aktivering, som skal hjælpe os med at håndtere trusler, krav og andre udfordringer fra omgivelserne. Denne aktivering gør det vanskeligere at falde i søvn og betyder, at din søvn lettere forstyrres.

Potentielt belastende livsbegivenheder, for eksempel skilsmisse, alvorlig sygdom i familien, økonomiske vanskeligheder eller problemer på arbejdet, er ofte forbundet søvnproblemer. Hvis du stadig er udsat for det, du blev stresset af (f.eks. et langvarigt øget belastningsniveau på arbejdet eller andre faktorer), vil det påvirke din søvn og dit helbred.

I den situation har du først og fremmest brug for, at belastningerne fjernes eller håndteres.

Derfor tilbyder jeg forløb, hvor vi både arbejder med de stressbelastninger der er i dit liv - privat og/eller arbejdsmæssigt, samtidig med at du er koblet op på søvnapp’en. Vi vil i samarbejde få genetableret din gode søvn, ro og stabilitet i dit liv.

 

Hvis du ikke får tilstrækkelig med søvn i en periode med megen stress og mange bekymringer, forlænge din heling væsentligt og udgøre en stor sundhedsrisiko for dig.

Hjælp til mere
og sundere søvn

HVIL
HVIL mobil

Hvil® er en mobilbaseret app udviklet i samarbejde med psykolog Bobby Zachariae og Aarhus Universitet, og skabt for at hjælpe dig med at forbedre din søvnkvalitet, opnå tankero og genoprette din indre balance. Læs mere omkring Hvil® her.


Her er, hvordan Hvil® appen kan støtte dig undervejs i dit forløb hos mig:

Digital søvndagbog

Hold styr på din søvn ved at bruge appens søvndagbog. Den giver dig mulighed for at registrere og analysere dine søvnvaner, så du kan få bedre indsigt i din søvn.

Digital
søvnforløb

Få adgang til et skræddersyet digitalt søvnforløb, der tilbyder en lang række værktøjer og metoder til at hjælpe dig på vej mod mere og sundere søvn. Søvnforløbet er dynamisk og tilpasser sig dine fremskridt og ændrede behov, så du får den hjælp, som du har behov for.

SøvnApp behandlingen
består af forskellige tiltag

1

Såkaldt søvnrestriktion, der hjælper med at få etableret et hensigtsmæssigt søvnmønster.

3

Hjælp til hjernen med at genindlære forbindelserne mellem soveværelse/seng og søvnighed/søvn.

2

Afspændingsteknikker, der hjælper personen med at geare ned og reducere det stressniveau,
som gør det svært at falde i søvn.

4

Undervisning i søvnhygiejne, der understøtter søvnfremmende adfærd, for eksempel regelmæssige sovevaner og at være fysisk aktiv. Og modvirke søvnhæmmende adfærd, for eksempel at indtage kaffe og andre stimulanser sent på dagen eller se på en computerskærm eller lignende før sovetid.

Kognitiv terapi hjælper desuden personen med at identificere og ændre uhensigtsmæssige forestillinger og tankemønstre om søvn, som er med til at stresse os, holde os vågne og fastholde uhensigtsmæssige søvnvaner, for eksempel at gå særligt tidligt i seng eller tage en lur i løbet af dagen.

”Bobby Zachariae”

Lad os sammen give dig søvnen tilbage
og et liv balance

kontakt mig hvis du tænker et

HVIL i DIG SELV forløb er noget for dig.

QR koder
bottom of page